• Register as member to enjoy RM5 discount at your first purchase! Shop Now!
 • Buy 2 Bags or above to get RM15 discount
icon-search
icon-search
 • C855EBB2-3D07-4270-BA68-18CEA3492A66
 • C75E9622-C0F4-4607-BC4D-D3DA4FA6838F
 • 5CECB1F2-6897-4797-9FE9-FE35D78ECF44
 • 260BBA35-CE40-4A8D-AACC-2A9ED43D2BF6
 • F74DA47D-2436-4C92-9110-AF6C20D70313
 • 38F57F95-9EAC-45DA-BD10-C6F682981E1F
 • E56EBF9F-DB7C-42FE-A66C-63EFD1F40090
 • B45E440C-E02B-4752-9C1D-C9BFCC9E320D
 • 30F656BA-3FDE-4B12-B827-BBB30F0220B0
 • C7513108-933E-47E3-883B-104BE28F49A0
 • 00182A66-B885-40C5-A8DC-BDC0EE452CAA
 • E7B13AB3-E7AD-48B3-A294-5839F2B392C2
 • 0AB03DE7-7A97-4770-A35C-8EB037331EB0
 • D50B4D40-E982-4B6E-A1D1-34991FC4FC4A
 • 96D70575-529D-456B-8477-61EBE24F6DA4
 • 19D1A583-0F2A-4E2B-94EB-03B15C902334
 • AC7B48BD-190B-4066-A5F9-BDD771501FD8
 • A7FAFB9B-5A2E-43B8-9D5B-DA4CD41303B5
 • 30C538A0-3C12-417D-AD8A-AD4142707D80
 • B9FDF69A-501E-4D43-B8BB-A5574F8286B7
 • AB3ED6C7-F875-44E1-8F09-48B80F0A1AD5
 • EA819E4B-F44E-4900-9A99-D9B71425FCCE
 • 6EB256D2-1D42-40B9-A7BA-641B773ED5AB
 • 109711FB-849A-4D4B-ABA0-2E134BF8BD93
 • 91F988C4-A89A-4034-B154-3E21011D18ED
 • 6EA16E0B-154E-47A1-AAF9-869D5E73A90C
 • 3D22B5BC-AD79-4BFB-BF1F-8ADDE89E090B
 • 34939F4D-2156-4EA0-898E-9C5A540384EF
 • F7C10794-2CFD-4ABB-A1DA-9706286F76F0
 • 84CB4B87-5511-4114-BA8B-D0AB45571D4B
 • 294E95A0-D005-4CE2-AFBC-020BB931F819
 • 5A308285-7189-4D35-ACE4-929F826B75C6
 • F1AC22DB-50AA-46A7-80FB-4F8BC9995BFB
 • CC1BF3EA-A664-42A1-9BFD-0A41E78D3A0F
 • 25410377-110C-4A70-8993-0B5460851FC0
 • C9F47312-96DD-45FD-8915-66603C0B0EA3

#CL002 多背法纯色皮革小方邮差包

RM 199.00
#CL002 多背法纯色皮革小方邮差包 Ratings: 0 - 0 votes
- +
icon-bag Add to Cart
Home 主页

一款热卖多背法又百搭的牛皮革邮差包

信封设计包包复古皮质感十足, 绝对高档大气上档次的呢!

包包附送一根长纯色皮肩带和宽布织长带任你更换搭配, 所以包包可以手提, 单肩背和斜挎。 肩带可拆卸然后包包当手提包👜 又是另一番风味!

包包迟寸大小刚好, 内部结构设计也非常到位, 容量也很大, 非常好收纳。 最理想的是包包背面还有个拉链袋呢!


🔅颜色: 黑色,珍珠白,卡其色, 深卡色, 深棕色

🔅尺寸: 宽24cm x 高19cm x 厚8cm

🔅肩带: 85-110cm 【可调节】

🔅皮质: 加工牛皮革 【做了防掉色防生锈防掉皮处理的】



Reviews

Be the first to review

Your cart is currently empty.
Continue shopping